Belangrijke documenten

Hieronder vindt u diverse belangrijke documenten gerelateerd aan Zorgokee, het Persoonsgebonden Budget (PGB), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), Sociale Verzekeringsbank (SVB), Bureau Jeugdzorg (BJZ) en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Indien u nog vragen heeft omtrent uw indicatiestelling, kunt u contact opnemen met drs. Helga Tarenskeen onze zorgtrajectenconsulent, zie hulp bij indicaties.