Cliëntenraad

Zoals beschreven staat in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), is een zorginstelling als Zorgokee verplicht een cliëntenraad in te stellen die de belangen van de cliënten behartigt. Zorgokee begeleidt kinderen en jongeren. Om die reden heeft Zorgokee hiervoor ouders bereid gevonden als leden van deze cliëntenraad op te treden. De cliëntenraad van Zorgokee komt meerdere keren per jaar bij elkaar samen met directie (Rini Busschers).

Wat doet de cliëntenraad?

  • De cliëntenraad is de intermediar tussen de cliënten en de organisatie Zorgokee. Hierdoor is de stem van cliënten bekend bij Zorgokee en kan daarop in worden gespeeld indien nodig.
  • De cliëntenraad kan Zorgokee adviseren, bijvoorbeeld over veranderingen in het beleid van de organisatie.
  • De cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënten.
  • De cliëntenraad kan door Zorgokee om advies gevraagd worden bij het nemen van besluiten.
  • De cliëntenraad is bedoeld voor algemene zaken die alle cliënten betreffen, bijvoorbeeld klachtenregeling, buurtgericht werken, bereikbaarheid etc.