Vertrouwenspersoon

Binnen Zorgokee is een onafhankelijk en toegankelijk aanspreekpunt aanwezig voor medewerkers en cliënten met bijzondere problemen of vragen. Peggy Starrowsky vervult deze functie van vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is een onafhankelijke collega /medewerker binnen Zorgokee die je kan helpen in geval van vragen, klachten of problemen die te maken hebben met een onheuse bejegening of problemen in de relatie; cliënt-cliënt, cliënt-medewerkers, medewerker-cliënt of medewerker-medewerker.

  • Voel je je onheus bejegend? (Seksuele intimidatie, seksueel misbruik, agressie, vriendjespolitiek, pesten, etc.)
  • Kom je als medewerker niet uit een probleem met je begeleider of leidinggevende?
  • Durf je een probleem als cliënt niet te bespreken met je begeleider van Zorgokee?
  • Wordt je gepest?
  • Voel je je bedreigd?
  • Heb je de behoefte om te praten in vertrouwen met een neutraal persoon?

Wellicht kan dan een gesprek met Peggy uitkomst bieden? Zij kan je adviseren, begeleiden en ondersteunen bij vragen, twijfels over omgangsvormen en gedrag en vervelende situaties.

Hoe maak je een afspraak?
Heel eenvoudig! Je belt 06-53263637 of mailt naar vertrouwenspersoon@zorgokee.nl.

Peggy maakt dan een afspraak met je op een passende locatie, indien het kantoor van Zorgokee geen acceptabele plaats voor je is. Je kan al je vragen en problemen met de vertrouwenspersoon bespreken. Alles wat je zegt wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. Dat wil zeggen dat de vertrouwenspersoon dit niet met anderen bespreekt, tenzij je hier toestemming voor geeft! Vervolgens probeer je dan samen tot een oplossing te komen.

Let op!!
Voor ouders, cliënten en medewerkers met vragen of problemen over Zorgokee blijven de coördinatoren en de directie het eerste aanspreekpunt. Klachten over de organisatie dienen natuurlijk in eerste instantie bij de leidinggevende of de directie te worden neergelegd. Dit geldt ook voor ouders, waarvoor er een klachtenregeling bestaat die eveneens te vinden is op de website van Zorgokee.