Arbeidsactivering

Zorgokee is in september 2014 gestart met arbeidsactivering

Zorgokee vindt het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan de maatschappij. Zo is ook werk essentieel voor iedereen. Werk geeft mensen de mogelijkheid tot zelfontplooiing en ontwikkeling en biedt een maatschappelijke status en waardering. Zorgokee biedt daarom een zinvolle dagbesteding aan op maat. Deze arbeidstraining zorgt voor sociale contacten en zelfrespect. Het uiteindelijke doel, hoewel dat niet voor iedereen direct haalbaar zal zijn, is terugkeer tot de reguliere arbeidsmarkt.

Arbeidsactivering is bedoeld voor (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis, ADHD en/of een lichte verstandelijke beperking. Het is uitermate geschikt voor jongvolwassenen die begeleid zelfstandig wonen en een ZZP-indicatie hebben en daarin dagdelen tot hun beschikking hebben.  Er wordt een productieve dagbesteding opgezet zonder de deelnemers te overvragen of ze te veel druk op te leggen. Zorgokee heeft oog voor de kwaliteiten van de cliënt. Wij gaan uit van mogelijkheden, niet van beperkingen. We zetten werk en begeleiding in op een manier waardoor de cliënt zich als een waardevolle medewerker kan profileren.  Wij bieden persoonlijke begeleiding waarbij de individuele wensen en mogelijkheden van de deelnemers centraal staan. Iedereen werkt in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau.  Als stimulans en omdat iedereen gaat werken om iets te verdienen, geven wij per gewerkt uur een kleine vergoeding.

Arbeidsactivering vindt plaats op maandag t/m donderdag van 10.00-15.00 uur. Wij werken met vaste werkdagen op basis van beschikbare dagdelen. Iedere dag vindt er eenzelfde dagstructuur plaats met taakverdelingen. Diverse werkzaamheden zijn mogelijk, bv. het demonteren van computers, productiewerkzaamheden, onderhoud groen en tuin, onderhoud auto’s, schoonmaakwerkzaamheden, het verzorgen van dieren of het klaarmaken van materialen voor activiteiten.