Beschermd Wonen (fase 1) op weg naar begeleid zelfstandig wonen (fase 2 en 3)

Zorgokee heeft zich ten doel gesteld om een passend aanbod te ontwikkelen voor Beschermd Wonen (BW)/Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW) voor jong volwassenen met een vorm van autisme (ASS) en/of AD(H)D. Ondanks het feit dat er al diverse wooninitiatieven zijn, is er naar onze mening nog steeds vraag naar passende woonvoorzieningen met flexibele ondersteuning en begeleiding door een erkende professionele zorgorganisatie met veel kennis en ervaring met de doelgroep jongeren en jongvolwassenen.

Naast het ontwikkelen van eigen wooninitiatieven is Zorgokee ook een strategische samenwerking aangegaan met sKZA (samenwerkingsverband Kleine Zorgaanbieders) op het gebied van woonbegeleiding om continuïteit te kunnen garanderen. Vervolgens is het sKZA een samenwerkingsverband aangegaan met DOOR!, dit is een samenwerkingsverband van erkende zorgaanbieders en regionale woningbouwcoöperaties. Uitgangspunt is om continuïteit op langere termijn te kunnen waarborgen.

Missie: Jong volwassenen met een vorm van autisme en/of AD(H)D in een veilige, stabiele en gezellige woon- en leefomgeving, zo zelfstandig mogelijk leren wonen en daarbij samen met hen een eigen passend sociaal netwerk opbouwen, waardoor er zoveel mogelijk deel genomen kan worden aan het maatschappelijke leven.

Visie: Zorgokee gaat uit van de mogelijkheden van de cliënt in plaats van de beperkingen! De kennis en ervaring van Zorgokee op het gebied van begeleiding en ondersteuning wordt ingezet om ‘zorg op maat’ te leveren. Kernbegrippen hierbij zijn: oplossingsgerichte begeleiding, flexibele zorg, klantgericht en vraaggestuurd werken met professionele en betrokken medewerkers.

Locaties: Momenteel heeft Zorgokee panden/studios in Vught (Laagstraat), Eindhoven (o.a. Frankrijkstraat, Vliststraat en Baarle Hertoglaan) en Tilburg.

–> Wilt u meer informatie over de locaties, neem dan contact op met een van de coördinatoren;
Maikel Wijn (maikel@zorgokee.nl of 06-52502740) of Diana Mollet (diana@zorgokee.nl of 06-10942696).

–> Zorgokee is ook te vinden op BeschermdWonen.nl, zie link: https://beschermdwonen.nl/eindhoven/zorgokee

Klik hier voor de uitbreidde Productomschrijving BW: Incl. Inleiding, Missie en Visie, Bewonersprofiel, Uitleg woonbegeleiding, Financiën en de aanmeldingsprocedure.