Gespecialiseerde individuele begeleiding

Zorgokee biedt gespecialiseerde individuele begeleiding en ondersteuning aan kinderen, jongeren, en (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS), ADHD en/of een lichte verstandelijke beperking, op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN).
Deze begeleiding is systeemgericht, wat wil zeggen dat de gehele sociale context erbij wordt betrokken. Ook kan begeleiding, specifieke gericht op ouders/verzorgers van een kind met een beperking, onderdeel uitmaken van deze individuele begeleiding.
De hulp kan variëren van het werken aan zelfvertrouwen, omgangsvormen, veiligheid en vertrouwen, het bieden van structuur of het opbouwen van een sociaal netwerk. Ook kan er begeleiding geboden worden gericht op de schoolsituatie van het kind.