Zorgconsulent – hulp bij indicaties

Zorgokee biedt ondersteuning bij diverse zorgtrajecten. Dit omdat (ouders van) de cliënten vaak niet weten waar ze terecht kunnen voor advies of onderzoek, er geen energie meer is om zich in de wirwar van procedures en trajecten van hulpverlenende instanties te verdiepen of simpelweg de weg niet weten in zorgland. Daarnaast blijkt er vaak behoefte te zijn aan een luisterend oor, iemand die begrijpt wat ze doormaken, een ervaringsdeskundige.

Dit steunpunt is een gezamenlijk initiatief van een ouder, die het hele traject al vaker doorlopen heeft en Zorgokee. Deze ouder heeft zelf de knelpunten in zorgland ervaren en heeft besloten hieraan iets te willen doen. Met haar achtergrond als gezondheidswetenschapper beschikt zij over voldoende kennis van zorgtrajecten. Een ouder die met cliënten en/of ouders wil meedenken en desgewenst zaken voor ze wil uitzoeken en regelen als (ouders van) cliënten zelf de kracht hiervoor even niet meer hebben.

Herkent u zich in het bovenstaande of kent u (ouders van) cliënten die zo’n helpende hand wel kunnen gebruiken? Maak dan een vrijblijvend een afspraak met onze zorgconsulent Helga Tarenskeen via Zorgokee op telefoonnummer 0499-370302 of rechtstreeks op telefoonnummer 06-57787359. Ook kunt u haar mailen via h.tarenskeen@zorgokee.nl.