Beleving

Cliënten

Er gaat veel veranderen voor de cliënten. Zorgokee probeert hen hierin zo goed mogelijk te begeleiden en te informeren. De omslag in denken over de zorg zal veel gevolgen hebben voor ouders en cliënten. Door hen goed en tijdig te informeren, hen bij te staan bij het zoeken naar de juiste oplossing, wil Zorgokee de gevolgen minimaliseren en hen de optimale zorg aanbieden, ook budgettair gezien.

Medewerkers

De medewerkers binnen de organisatie zijn zich ervan bewust dat veranderingen nodig zijn. Men ziet in dat eigen verantwoordelijkheid en het werken binnen kaders mogelijkheden biedt om zich professioneel te ontplooien. De veranderingen qua doelgroep en processen die dit met zich meebrengt worden soms als belastend ervaren. Echter, men realiseert zich dat dit wel een verbetering voor de organisatie betekent en begrijpt de voorgenomen acties en veranderprocessen.

Bestuur en directie

De directie en de Raad van Toezicht proberen zo goed mogelijk in te spelen op de huidige politieke ontwikkelingen en beleidskeuzes en zien hierin kansen. Daarnaast wordt er zo goed mogelijk ingespeeld op eventuele bedreigingen, omdat er nog veel onduidelijkheden zijn hoe de toekomst in de zorg er uit gaat zien. Door samenwerkingsverbanden aan te gaan en nieuwe initiatieven te ontwikkelen, beoogt de directie ook in deze onzekere tijden Zorgokee sterker te laten staan in het toekomstige maatschappelijke veld waar gemeentes een grotere rol spelen en waar kostenbesparing een leidend begrip zal zijn.