Kwaliteit

HKZ certificaat

Zorgokee is sinds eind 2011 HKZ-gecertificeerd. Het keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk en zorg zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt. Onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn: Directiereglement, klachtenregeling, werkprocessen, protocollen, methode, incidentenregistratie etc.