Kwaliteit

ISO 9001:2008

Sinds 6 november 2017 is Zorgokee B.V. ISO 9001:2008 gecertificeerd.

Zorgokee B.V.  was sinds 2011 HKZ-gecertificeerd. Het keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk en zorg zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt. Onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn: Directiereglement, klachtenregeling, werkprocessen, protocollen, methode, incidentenregistratie etc.

Privacystatement Zorgokee B.V.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Indien gewenst kunt u ons volledige privacy reglement inzien.

20180524 Privacy Statement webiste ZORGOKEE