Organisatie

 • Managementsysteem ingericht volgens doelstellingen ISO 9001
 • Hoog gekwalificeerd personeel
 • Flexibele schil wat betreft personeel om op ontwikkelingen te kunnen anticiperen
 • Zorgokee werkt volgens de uitgangspunten van IPT (Intensieve Pedagogische Thuisbegeleiding)

Samenwerking / lidmaatschap

 • Lid samenwerkingsverband kleinschalige zorgaanbieders: TANGRAM
 • Gezamenlijk met TANGRAM maakt Zorgokee onderdeel uit van JES!
 • ‘Roois model’ – Wijkgerichte samenwerking richting de transitie binnen de gemeente St. Oedenrode
 • Binnen het Samenwerkingsverband Kleine Zorgaanbieders (SKZa) actief binnen Stichting DOOR!
  Samenwerkingsverband coöperaties en zorginstellingen op het gebied van Beschermd Wonen.
 • Lid van Branchevereniging Kleinschalige Zorgaanbieders (BVKZ)
 • Deelnemer in ‘Proeftuin voor dichtbij geluk’
 • Samenwerking met Kentalis op het gebied van woonbegeleiding
 • Deelnemer binnen SVA (Regionaal Samenwerkings-verband Autisme)

Cultuur en communicatie

 • No nonsens benadering; ‘Vandaag een vraag, morgen een antwoord en volgende week een oplossing!’
 • Laagdrempelig en klantgericht met korte lijnen
 • Persoonlijke aandacht
 • Productcoördinatoren in spilpositie kenmerken zich door coachend leidinggeven

Missie/Visie

Vanuit de visie van Zorgokee hebben ouders een bepalende invloed op het gezin. De manier waarop zij reageren op de interacties binnen het gezin, is bepalend voor de mate waarin de beperkingen van het kind/ de jongere als problematisch worden ervaren. Door ouders en kind/jongere te ondersteunen en te activeren en daarbij hulpmiddelen aan te reiken, worden zij krachtiger gemaakt om met deze gezinssituatie om te gaan. Daarnaast biedt ondersteuning en begeleiding gericht op het kind een ander perspectief door de inbreng van de begeleider. Hij/zij richt zich op de kwaliteiten en mogelijkheden van het kind/ de jongere, waardoor zij groeien in hun mogelijkheden en kracht. Dit verkleint de last die de beperking van het kind/ de jongere met zich meebrengen. Hierdoor ontstaat een nieuwe en betere balans binnen het gezin tussen draagkracht en draaglast. Ieder traject is duidelijk planmatig gekaderd en wordt zonodig bijgesteld met als uiteindelijk doel een vermindering van de zorgvraag.

Vervoer

Zorgokee beschikt over een eigen vervoersdienst, incl. chauffeurs, om jongeren naar de opvang te vervoeren.