Toekomst

Zorgokee heeft met alle samenwerkende gemeenten contracten kunnen afsluiten om zo onze cliënten de gevraagde en noodzakelijk specialistische begeleiding te kunnen bieden. Daarnaast zijn wij in gesprek met de samenwerkende gemeenten om de transformatie ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren.
Hieronder enkele innovaties die momenteel lopen binnen Zorgokee.

Combinatie zorg en onderwijs
Zorgokee is in gesprek met diverse instanties en onderwijsconsulenten in verband met een gezamenlijk onderwijs-zorg traject. Dit traject is gericht op kinderen en jongelui die uit het huidige onderwijssysteem (dreigen te) vallen en hierdoor vervolgens thuis komen te zitten, zonder enig perspectief. In veel gevallen betreft het hier kinderen met ASS. We zijn bezig om samen de kennis en expertise op het gebied van zorg en onderwijs te bundelen om zodoende op onze locatie De Donkershoeve in Sint-Oedenrode een passende oplossing te vinden die aansluit bij de mogelijkheden en behoeften.

Samenwerking met diverse gekwalificeerde partijen
Zorgokee is een groot voorstander van samenwerken en delen van kennis en expertise. Dit uitgangspunt en deze visie hebben er toe geleid dat in de loop der jaren er vruchtbare samenwerkingstrajecten zijn ontstaan. Het belang van de cliënt hoort hierbij leidend te zijn vinden wij. Zie voor samenwerkende organisaties en partners ‘Organisatie’.