Uitgangspunten

De Klantvraag centraal, met behoud van eigen regie; ons aanbod sluit aan bij de concrete vraag en beleving van ouders en hun kind/ jongere. Zij zijn dan ook eindverantwoordelijke binnen het begeleidingstraject.

Zorg op maat, in eigen omgeving, waar mogelijk dicht bij huis; Problemen zijn vaak een combinatie van omgevings-, ouder- en kindfactoren. Wij benaderen deze problemen vanuit verschillende perspectieven en op verschillende niveaus binnen het gezin.

Zelf- en samenredzaamheid; Wij gaan uit van de mogelijkheden en krachten van het kind/ de jongere en hun ouders om deze vervolgens te versterken.

Preventie; Zorgokee zorgt voor een vermindering van het aantal cliënten dat opgenomen moet worden of uit huis geplaatst wordt.