Klachtenprocedure

Open en transparent

Zorgokee heeft als uitgangspunt en streven om zo goed mogelijke zorg te verlenen. Om dit te realiseren beschikt Zorgokee over gekwalificeerde en deskundige medewerkers. Dat neemt niet weg dat er situaties kunnen ontstaan waarover u als cliënt niet tevreden bent.

De procedure

Een klacht indienen

Wanneer dit het geval is, dan vragen wij u om uw klacht in eerste instantie aan de direct betrokken medewerker van Zorgokee kenbaar te maken.
Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u uw klacht, bij voorkeur schriftelijk, aan de directie van Zorgokee voorleggen. U ontvangt dan een schriftelijk bevestiging van de ingediende klacht. Vervolgens wordt u in de gelegenheid gesteld om door de directie gehoord te worden.

Binnen vier weken na datum van ontvangst, handelt Zorgokee de klacht af. Zorgokee stelt de cliënt schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en de eventueel genomen maatregelen.

Indien gewenst kunt u natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met de onafhankelijke klachtencommissie.

De contactgegevens hiervoor zijn:
Klachtencommissie
Postbus242
5900AE Venlo

Indien u uw klacht wil sturen naar de directie van Zorgokee, kan dit naar:
Zorgokee
t.a.v. Bernier van Hoof
Ollandseweg 119
5491 XA Sint-Oedenrode

Volg ons op social media