Vertrouwenspersoon

Eén aanspreekpunt, wel zo prettig

Binnen Zorgokee is een onafhankelijk en toegankelijk aanspreekpunt aanwezig voor medewerkers en cliënten met bijzondere problemen of vragen. De vertrouwenspersoon is een onafhankelijke collega/medewerker binnen Zorgokee die je kan helpen in geval van vragen, klachten of problemen die te maken hebben met een onheuse bejegening of problemen in de relatie; cliënt-cliënt, cliënt-medewerkers, medewerker-cliënt of medewerker-medewerker.

Waarom?

De kracht van een vertrouwenspersoon

  • Voel je je onheus bejegend? (Seksuele intimidatie, seksueel misbruik, agressie, vriendjespolitiek, pesten, etc.)
  • Kom je als medewerker niet uit een probleem met je begeleider of leidinggevende?
  • Durf je een probleem als cliënt niet te bespreken met je begeleider van Zorgokee?
  • Wordt je gepest?
  • Voel je je bedreigd?
  • Heb je de behoefte om te praten in vertrouwen met een neutraal persoon?

We zijn er voor je

Hoe nu verder?

Wellicht kan een gesprek met de vertrouwenspersoon uitkomst bieden? Zij kan je adviseren, begeleiden en ondersteunen bij vragen, twijfels over omgangsvormen en gedrag en vervelende situaties.

Hoe maak je als cliënt/ouders/verzorger een afspraak?
Heel eenvoudig! Je belt 0413 – 47 30 34 of mailt naar vertrouwenspersoon@zorgokee.nl.

Medewerkers van Zorgokee kunnen gebruik maken van de externe vertrouwenspersoon (zie contactgegevens onderaan).

De vertrouwenspersoon maakt dan een afspraak met je op een passende locatie, indien het kantoor van Zorgokee geen acceptabele plaats voor je is. Je kan al je vragen en problemen met de vertrouwenspersoon bespreken. Alles wat je zegt wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. Dat wil zeggen dat de vertrouwenspersoon dit niet met anderen bespreekt, tenzij je hier toestemming voor geeft! Vervolgens probeer je dan samen tot een oplossing te komen.

Let op! Voor ouders, cliënten en medewerkers met vragen of problemen over Zorgokee blijven de coördinatoren en de directie het eerste aanspreekpunt. Klachten over de organisatie dienen natuurlijk in eerste instantie bij de leidinggevende of de directie te worden neergelegd. Dit geldt ook voor ouders, waarvoor er een klachtenregeling bestaat die eveneens te vinden is op de website van Zorgokee.

Is er behoefte aan een externe vertrouwenspersoon?
Mocht de situatie zich voordoen dat u contact wil opnemen met een extern vertrouwenspersoon, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

Externe vertrouwenspersoon voor cliënten:
www.AKJ.nl / 088 - 5551000
Hierin is Zorgbelang Brabant een onderaannemer bij AKJ in deze regio;

de contactgegevens zijn:

Jan Walschots - Onafhankelijk vertrouwenspersoon

T: 06-57276912

M: Jwalschots@zorgbelang-brabant.nl

 

Externe vertrouwenspersoon voor medewerkers Zorgokee:

Karen Sebastian

T: Vertrouwenspersoon 06-30292487

E: info@ks-advies.com

Volg ons op social media