Gespecialiseerde groepsbegeleiding

Wanneer kan je hieraan denken?

Iedereen heeft wel eens zorgen aan zijn hoofd of zaken die hij/zij niet zelfstandig meer geregeld krijgt. Dit is een heel normaal gegeven, we hebben hier allemaal wel eens last van. Natuurlijk wordt dit wel heel lastig als je er heel lang mee blijft rondlopen of als dit ervoor zorgt dat je vast gaat lopen in je thuissituatie of op school. Wanneer dit gebeurt zouden wij je hierbij kunnen helpen!

Deze vorm van begeleiding is gericht op het geven van praktische ondersteuning en het sturen van het kind/de jongere, zodat hij/zij in staat is om met zijn/haar beperking zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Hierbij worden uitdagende en gestructureerde activiteiten, afgestemd op de leeftijd en interesses van de kinderen en jongeren, aangeboden.

De doelgroep

Voor wie is de gespecialiseerde groepsbegeleiding?

Zorgokee biedt gespecialiseerde groepsbegeleiding aan kinderen, jongeren, en (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS), ADHD en/of een lichte verstandelijke beperking, op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN).

Wij helpen je

Voor welke hulpvraag kan je bij ons terecht?

 • Lukt het niet om zelfstandig contact te maken met leeftijdsgenoten?
 • Heb je last van faalangst? Of weinig zelfvertrouwen?
 • Krijg je vaak straf en weet je niet waarom?
 • Heb je vaak ruzie met leeftijdsgenoten en weet je niet hoe je dit moet oplossen?
 • Vind je het moeilijk voor jezelf op te komen?
 • Verveel je je in je vrije tijd?
 • Heb je weinig vrienden of word je gepest?
 • Pieker je vaak?
 • Heb je veel ruzie thuis en krijg je dit niet zelf opgelost?

Leefgebieden

Binnen welke leefgebieden bieden wij gespecialiseerde groepsbegeleiding?

Onze gespecialiseerde groepsbegeleiding richt zich op de volgende leefgebieden:

 • Probleemoplossend vermogen;
 • Sociaal emotioneel welbevinden / psycho-educatie;
 • Persoonlijke verzorging;
 • Sociale contacten en contact leren maken;
 • Communicatie;
 • Vrije tijd;
 • Heb je veel ruzie thuis en krijg je dit niet zelf opgelost?

Het aanbod

Welke vormen van gespecialiseerde groepsbegeleiding zijn er bij Zorgokee?

 • Na schooltijd: op elke doordeweekse dag buiten de schoolvakanties wordt er gespecialiseerde groepsbegeleiding na schooltijd aangeboden op onze locaties in Sint-Oedenrode en Eindhoven.
  Op maandag, dinsdag en donderdag zijn de groepen vanaf 14.30 uur tot 17.30 uur en op woensdag en vrijdag vanaf 12.30 uur tot 17.00 uur. Hierin werken wij met groepen van maximaal 8 jongeren onder leiding van 2 pedagogische groepsbegeleiders. Deze groepen worden altijd zoveel mogelijk afgestemd op de mogelijkheden, leeftijd en niveau van het kind.
 • Kortdurend verblijf in de weekenden: in alle weekenden (met uitzondering van weekenden voor- en na een schoolvakantie) zijn er kortdurend verblijf weekenden.
  Uw zoon/dochter komt dan van vrijdagavond 18:45 uur tot zondagmiddag 16:30 uur naar de groep. In totaal zijn deze groepen 8x per kalenderjaar. Voor deze vorm van groesbegeleiding heeft uw kind een aparte indicatie nodig.
 • Zaterdaggroepen: vindt 1x per twee weken plaats op onze hoofdlocatie in Sint-Oedenrode. Deze dag duurt van 9:30 uur tot 16:00 uur. Elk weekend voor/na een schoolvakantie zijn er geen weekendgroepen, waardoor je per weekend dag groep op 17x per kalenderjaar komt.
 • Vakantiekampen: elke schoolvakantie vinden er kampen plaats. Een kamp duurt van maandag 13:30 uur tot vrijdag 10:30 uur. Hierin maken wij onderscheid tussen jongerenkampen (kinderen die op het basisonderwijs zitten) en ouderenkampen (jongeren die op het middelbare onderwijs zitten). Kampen zijn altijd op onze hoofdlocatie in Sint-Oedenrode, indien er meer aanmeldingen zijn dan plekken zullen we kijken voor locaties buiten onze hoofdlocatie. Voor een kamp heb je een aparte indicatie/beschikking nodig en de deelnames aan een kamp werken volgens een aanmelding per vakantiekamp.
 • Vakantiedagen: tijdens alle schoolvakanties bieden wij gespecialiseerde groepsbegeleiding aan. Deze dagen gaan op inschrijving en zijn afhankelijk van uw beschikking. De gespecialiseerde groepsbegeleiding in de vakantie duurt van 9.30 uur tot 16.00 uur.
 • Vervoer: mocht u zelf of een van u naaste niet in staat zijn om het vervoer naar en/of van de groepsbegeleidingsgroepen te kunnen doen, kunt u hiervoor een aanvraag doen bij onze interne vervoersdienst. Hiervoor is een aparte beschikking nodig.

Het traject

Hoe ziet een gespecialiseerd groepsbegeleiding traject er nou uit?

Intake
Na je aanmelding, zal je binnen 2 werkdagen worden gebeld voor een eerste gesprek. Dit noemen we de intake. Hierin zal met jou gekeken worden welke hulpvragen er liggen en in welke vorm wij jou daarbij het beste kunnen ondersteunen.

Matching
Na de intake zal er gekeken worden welke groep het meest passend is. Zodra hier plek is, zal er een datum gepland worden voor de eerste deelname aan de groepsbegeleiding.

Oriëntatiefase
In deze fase staat elkaar leren kennen centraal. Wie ben je, wat kan je al. Zaken die besproken worden zijn: wat gaat goed , wat moet verder getraind gaan worden, leerdoelen die concreet worden geformuleerd of bijgesteld.

Trainingsfase
In deze fase wordt er intensief gestart met het aanleren van nieuwe vaardigheden. Deze zijn geformuleerd in leerdoelen. Deze vaardigheden worden van tijd tot tijd getoetst en besproken met de cliënt/ouders.

Zelfstandigheidsfase
In deze fase ga je laten zien dat je de getrainde vaardigheden beheerst, dat je het zelfstandig kunt. De begeleiding in deze fase wordt geboden aan de hand van de behoefte van de cliënt. De insteek is zo zelfstandig mogelijk, fouten maken hoort bij het leerproces.

Volg ons op social media