Gespecialiseerde individuele schoolbegeleiding

Wanneer kan je hieraan denken?

Naast thuisbegeleiding biedt Zorgokee ook gespecialiseerde individuele schoolbegeleiding aan kinderen en jongeren die vastlopen en dreigen uit te vallen op school. Een begeleidster komt dan op school begeleiding bieden. Er wordt een traject op maat opgesteld waarbij leerlingen ondersteund worden in de schoolse setting om uiteindelijk weer zelfstandig te kunnen functioneren op school. Hierbij gaat de begeleidster de driehoeksverhouding aan tussen het systeem, school en Zorgokee.

Binnen de gespecialiseerde individuele schoolbegeleiding staan hulpvragen zoals: het in balans brengen van de draagkracht en draaglast, vergroten van de schoolse vaardigheden, sociale vaardigheden, omgaan met emoties/stress en gezag centraal.

De doelgroep

Voor wie is gespecialiseerde individuele schoolbegeleiding?

Zorgokee biedt gespecialiseerde individuele schoolbegeleiding en ondersteuning aan kinderen, jongeren, en (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS), ADHD en/of een lichte verstandelijke beperking, op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN).

Een nieuwe dienst

Route B

Dit is een schoolproduct in ontwikkeling. Zorgokee wil in samenwerking met psychologenpraktijk OOG en zorg-onderwijs gaan bieden. Dit is voor leerlingen die thuiszitten of uitvallen op school. Route B is een crisisklas waarbij leerlingen zowel begeleiding en behandeling krijgen. Elk kind, jongere of (jong) volwassene krijgt een individueel traject binnen de crisisklas, zodat zij uiteindelijk terug naar school gaan. Route B zorgt ervoor dat leerlingen lesstof inhalen en bij gaan lopen met andere klasgenoten. Daarnaast krijgen de leerlingen begeleiding en/of behandeling op hun zorgvragen.

Route B speelt in op hulpvragen zoals: het vergroten en verbeteren van schoolse vaardigheden, omgaan met stress/ emoties en gezag, zelfvertrouwen vergroten, balans terugbrengen tussen draagkracht en draaglast, psycho-educatie, omgangsvormen aanleren en leren plannen/organiseren.

In samenwerking met De Rungraaf biedt Zorgokee onderwijs-zorgarrangementen (OZA) voor kinderen en jongeren die niet (volledig) kunnen deelnemen aan het onderwijsleerproces. Er wordt een begeleidingstraject op maat gemaakt in samenwerking met school waarbij onderwijs en zorg op elkaar zijn afgestemd in het belang van het kind. 

Volg ons op social media