Gespecialiseerde individuele schoolbegeleiding

Wanneer kan je hieraan denken?

Naast thuisbegeleiding biedt Zorgokee ook gespecialiseerde individuele schoolbegeleiding aan kinderen en jongeren die vastlopen en dreigen uit te vallen op school. Een begeleidster komt dan op school begeleiding bieden. Er wordt een traject op maat opgesteld waarbij leerlingen ondersteund worden in de schoolse setting om uiteindelijk weer zelfstandig te kunnen functioneren op school. Hierbij gaat de begeleidster de driehoeksverhouding aan tussen het systeem, school en Zorgokee.

Binnen de gespecialiseerde individuele schoolbegeleiding staan hulpvragen zoals: het in balans brengen van de draagkracht en draaglast, vergroten van de schoolse vaardigheden, sociale vaardigheden, omgaan met emoties/stress en gezag centraal.

De doelgroep

Voor wie is gespecialiseerde individuele schoolbegeleiding?

Zorgokee biedt gespecialiseerde individuele schoolbegeleiding en ondersteuning aan kinderen, jongeren, en (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS), ADHD en/of een lichte verstandelijke beperking, op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN).

Route B

Route B werkt outreachend op en in samenwerking met scholen, met als doel zo snel mogelijk te kunnen voldoen aan de specifieke onderwijs zorg behoeften van de jeugdige om optimaal tot ontwikkeling te komen. Route B biedt adequate expertise als er specifieke zorg-en onderwijsbegeleiding nodig is.
Het onderscheidt zich door de integrale aanpak, waarbij zorg en onderwijs aan elkaar verbonden zijn. Daarnaast kenmerkt het zich door het korte en bondige karakter, waarbij snel op- en afgeschakeld kan worden.
Route B heeft de volgende doelstellingen:
- De kloof tussen de mogelijkheden van de jeugdige en het aangeboden onderwijs verkleinen.
- Toewerken naar regulier onderwijs of alternatief ontwikkelperspectief.
- Jeugdigen die meer zorgbehoeften hebben dan de school/maatschappij kan bieden terug laten keren naar een passende plek binnen de maatschappij (onderwijs, stage/arbeid).
- Tevens is het binnen Route B mogelijk te onderzoeken wat en welke plek passend is voor het kind om binnen de maatschappij te functioneren.
Mocht u meer informatie willen, bekijk dan de website van Route B: https://routeb.nl/

OZA

In samenwerking met SO de Rungraaf en SBO de Reis van Brandaan biedt Zorgokee onderwijs-zorgarrangementen (OZA) voor kinderen en jongeren die niet (volledig) kunnen deelnemen aan het onderwijsleerproces. Er wordt een begeleidingstraject op maat gemaakt in samenwerking met school, ouders en het kind waarbij onderwijs en zorg op elkaar zijn afgestemd in het belang van het kind.

Volg ons op social media