Missie & Visie

Uw vraag, onze zorg

Zorgokee zet klanten met een zorgvraag centraal, uw zorgvraag is ons gezamenlijk vertrekpunt.

De missie van zorgokee

Zorgokee biedt alle betrokkenen met een hulpvraag en/of diagnose op het gebied van Autisme, ADHD of LVG gespecialiseerde begeleiding op maat. Dit voor beschermd wonen, gespecialiseerde individuele begeleiding en gespecialiseerde individuele schoolbegeleiding. Iedereen is uniek, daarom is uw vraag onze zorg. Wij zijn pas tevreden als u dat bent!

De visie van zorgokee

‘In dienstverlening maken mensen het verschil, onze mensen!’

Zorgokee richt zich met haar zorgproducten en diensten op de gespecialiseerde persoonlijk zorg, dichtbij huis in het werkgebied Brabant. De zorg verandert en wij veranderen mee zodat we u kunnen helpen met uw zorgvraag van vandaag en die in de toekomst. Met nieuwe initiatieven creëren we samenwerkingsverbanden met collega organisaties en behandelaars. Op deze manier wordt er snel geschakeld en kan er deskundige, en (indien gewenst) complete zorg op maat geboden worden.
Samen staan we sterk en gaat onze zorgverlening voor u verder!

Onze kernwaarden

Bij ons staat de klant centraal

Deskundig
Zorgokee werkt met een team van ruim 100 betrokken zorgprofessionals. Tijdens een kennismaking op één van onze locaties dicht bij huis, nemen we de tijd voor uw persoonlijke situatie en hulpvraag. Een open en persoonlijk gesprek in een huiselijke omgeving, brengen de kwaliteiten en krachten van alle betrokkenen in beeld. Onze gezamenlijke doelen worden hierin benoemd en vormen de basis van onze begeleiding. We gaan uit van ieders mogelijkheden en hoe deze optimaal in te zetten tijdens de begeleiding om op eigen kracht verder te kunnen.

Laagdrempelig
Met onze huiselijke uitstraling evenaren we het thuisgevoel zoveel mogelijk. Samen op ‘de bank’ komen we tot afspraken vanuit uw hulpvraag.

Vertrouwen
Voor onze bijzondere doelgroep is vertrouwen en samen de ´klik hebben´ van groot belang. Door een heldere benadering waardoor we transparant (open, eerlijk daarmee realistisch) concrete afspraken maken creëren we een basis van vertrouwen en een veilige omgeving, om op deze manier tot maximale zelfontplooiing te komen.

Transparant
Kwaliteit van de specialistische zorg met bijpassende transparante tarieven zijn in goed evenwicht. Samen met u en de verwijzers kijken wij naar de zorg die u past.

Samenwerken
Vanaf de eerste kennismaking zijn we volledig betrokken bij uw persoonlijke situatie en werken we actief samen als partners. Graag zoeken we samen met u naar passende begeleiding die nodig is, gekoppeld aan de beschikking. Bij ons staat u centraal en is het vanzelfsprekend dat u bij ons een beroep kunt doen om samen administratieve en contractuele zaken te regelen.

Flexibel
Ons werk en daarmee onze dienstverlening, is altijd maatwerk. We stemmen dit continue met u af, zodat uw behoefte gekoppeld is aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen u en Zorgokee gedurende het gehele begeleidingstraject. Flexibiliteit, korte communicatielijnen, oog voor detail en persoonlijke aandacht voor onze bijzondere doelgroep maakt onze totale dienstverlening bijzonder. Wij kunnen voor elke ontwikkelfase passende zorg bieden. Zo is er een doorstroom mogelijkheid binnen de gespecialiseerde begeleiding en het beschermd wonen.

Marktbewust
Zorgokee is constant alert op veranderingen in de complexe wet- en regelgeving. Zij volgt de ontwikkelingen in de branche nauwlettend en speelt hier direct op in.

Specialistisch en maatwerk
We luisteren naar uw behoefte en met oprechte betrokkenheid en professionaliteit gaan wij samen met u op zoek naar de beste invulling van onze specialistische zorgproducten om u te begeleiden, ondersteunen of te ontlasten. Of dit nu gaat om beschermd wonen, gespecialiseerde individuele begeleiding of gespecialiseerde individuele schoolbegeleiding. Zorgokee heeft voor u een passend zorgaanbod voor bijzondere zorg onder één dak in een landelijke omgeving.

Onze drijfveer is dat wij het voor u doen. Iedereen verdient het om zo optimaal mogelijk zelfstandig te genieten van alle mogelijkheden die het leven biedt! Juist als u dat extra steuntje begeleiding in de rug nodig heeft!

We heten u welkom bij Zorgokee

Volg ons op social media